ماشین های اتومات صرافی (ATM)

اگر دارنده کارت ATM افغان یونایتد بانک هستید، پس میتوانید در هر گوشه دنیا معاملات خویش را انجام دهید. فعلاً در تمام کشور 8 ماشین ATM فعال هستند و شما میتوانید از طریق کارت های مختلف مانند MasterCard, Maestro, Cirrus, American Express و غیره در انجام معاملات تان استفاده نمایید.

دبت کارت افغان یونایتد بانک از طریق ماشین های اتومات صرافی معاملات ذیل را انجام داده میتوانند:

  • برداشت پول نقد
  • طلب معلومات در مورد بیلانس
  • صورت حساب کوچک
  • تغیر PIN

مشتریان بانک های دیگر نیز میتوانند از ماشین های اتومات صرافی افغان یونایتد بانک استفاده نمایند و میتوانند الی 25000 افغانی در جریان یک روز برداشت نمایند و بیلانس خویش را نیز چک نموده میتوانند.

 

شماره تیلفون: +93 (0) 20 220 3834-8 — +93 (0) 790 24 25 26

پست الکترونیکی: ebanking@afghanunitedbank.com